Zöld logisztikai park

 

TERÜLETFEJLESZTÉS

A Budapesti Szabadkikötő
Logisztikai Zrt. jelentős logisztikai fejlesztésbe kezdett Csepel északi
részén. A fejlesztés során minden új, korszerű épületünknél fontosnak tartjuk a
környezettudatosságot. Már a tervezési fázisban külön csapat dolgozik épületeink
fenntartható kialakításán, mely szempontokat a későbbi üzemeltetés során is
előtérbe helyezünk. Ezt bizonyítják az épületeinkre megszerzett fenntartható
minősítések is:

BSZL C1 – LEED Silver

BSZL E2 – LEED Silver

Barnamezős területek
rehabilitációja:

Fejlesztéseink helyszínéül egy
logisztikai szempontból jelentős potenciállal rendelkező barnamezős területet
jelöltünk ki.  Az E2 logisztikai
csarnok építési helyén például korábban betontelep működött.

Tömegközlekedés
fejlesztése:

Tudatosan figyelünk arra, hogy a
helyi jogszabályok által előírt minimális parkoló számot ne lépjük túl, így
elősegítve a közösségi közlekedés minél nagyobb arányú használatát. Ezek
szerint kerültek kialakítésra a C1 és az E2 csarnok parkolói is.

Alternatív közlekedési lehetőségek támogatása:

Az épületek bejáratánál a
dolgozószámhoz méretezett mennyiségű biciklitárolót hoztunk létre. Az
épületekben található öltöző és zuhanyzó biztosítja a mindennapos kerékpár
használat szükséges feltételeit. A C1 csarnok mellett 3 darab elektromos autó
és 4 darab telekocsi, míg az E2 csarnoknál 2-2 autó számára tartunk fenn külön
kijelölt parkolóhelyet.

 

AZ ÉPÍTKEZÉS

Az építkezések során nagy hangsúlyt fektettünk a környezet
és a munkások egészségügyi védelmére. Az épületek kivitelezése során különös
figyelmet szentelünk arra, hogy a munkálatokból kifolyólag minimális zöldkár
keletkezzen. Továbbá a keletkező építési hulladékot teljességében és
szelektíven gyűjtjük.

 

TELEKKIALAKÍTÁS

Ökologikus kertkialakítás:

Az épületek körüli kertek
tervezésénél különböző ökológiai szempontokat vettünk figyelembe, így például
alapvetően Magyarországon „honos", öntözést nem igénylő növényeket
telepítettünk.

 

KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLETKIALAKÍTÁS

Víztakarékosság:

A vízfelhasználás csökkentése
érdekében az épületekbe víztakarékos szerelvényeket szereltünk be. Megújuló
energiák alkalmazása: Alternatív energiaforrásként a tetőre napkollektorokat
telepítettünk a C1 és az E2 csarnok esetében egyaránt 4-4 darabot. Energiatudatos
anyagválasztás: Az E2 csarnoknál az ún. hőszigetek kialakulásának csökkentése
érdekében nagy fényvisszaverő indexszel (SRI) rendelkező tetőfelületeket
hoztunk létre, illetve mindkét csarnoknál szürke térkőburkolat került
kialakításra.

Környezetbarát anyaghasználat:

Az épületekben használt anyagok,
burkolatok, bútorok választásánál különös gondot fordítottunk a környezet és
egészségbarát, azaz alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású, érvényes
EPD (EnvironmentalProductDeclarations) tanúsítvánnyal rendelkező termékek
alkalmazására.

Szelektív hulladékgyűjtés:

Az területen az épületeken belül
és kívül is megteremtettük a hulladékok szelektív gyűjtésének lehetőségét. A
szelektív hulladékokat a C1 és az E2 csarnoknál is 5 megkülönböztetett csoportban
gyűjtjük: papír, karton, műanyag, fém és üveg.

 

MUNKAKÖRNYEZET

A fentiekkel együttvéve egy
felhasználó és környezetbarát munkakörnyezetet biztosítunk az épületeket
használó kollégáink számára. Dohányzásra kijelölt területek: A dohányzásra a
szabadban, fedett területen van lehetőség minden épület mellett az arra
kijelölt helyen.

Épület belső szellőzése:

 Az épületek szellőztetése nagyrészt
természetes úton történik, az ablakok nyithatóak a C1 és az E2 csarnokban
egyaránt, ami pozitív hatással van a dolgozók közérzetére.