KÖZOP-4.6.0

KÖZOP-4.6.0-14-2014-0013 PROJEKT

A kedvezményezett neve: Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.

A projekt címe: „Kötöttpályás daru korszerűsítésével intermodális kapacitásfejlesztés megvalósítása a Csepeli Szabadkikötőben

A szerződött támogatás összege: 60. 321. 950,- Ft + ÁFA

A támogatás mértéke: 85%

A projekt tartalma: A felújítás célja, hogy   a daru az építésekor megfogalmazott feladatainak ellátására képes legyen. A pályázat a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. tulajdonában lévő 12,5 t teherbírású, 50,07 m nyomtávú híddaru kapacitásbővítő modernizációjára irányult, elektromos és gépészeti felújítást is tartalmazott.

A projekt befejezési dátuma a műszaki átadás-átvétel időpontja : 2014. május 21. a műszaki átadás-átvétel időpontja

A projekt azonosító száma: KÖZOP-4.6.0-14-2014-0013

KÖZOP-4.5.0

KÖZOP-4.6.0-14-2014-0013 PROJEKT

A Budapesti Szabadkikötő területén az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával közel 3500 millió forint összköltségű beruházás vette kezdetét 2014. év novemberében.
„A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosítószámú projekt során" az alábbi projektelemeket tartalmazza, amelyek 2015. év végéig kerülnek megvalósításra.

Projektelemek:

1, 2, Északi összekötő út, északi és déli szakasza – a Weiss Manfréd út tehermentesítése céljából épülő elkerülő út, mely a HÉV vágányok Szabadkikötő felőli oldalán halad majd. A megépülő utat a kikötőbe északi irányból érkező járművek használják majd, így tehermentesítve a Weiss Manfréd utat. 2014. november – 2015. október

3, Észak-déli összekötő út – A Szabadkikötő északi és déli területeit összekötő út, mely szintén tehermentesíti a Weiss Manfréd utat, hiszen a két terület között eddig csak az I. és II. kapun ki-, illetve belépve haladhatott a gépjármű forgalom. Az út megépülését követően ez a forgalom a kikötőn belül bonyolódhat, így tehermentesítve a Weiss Manfréd utat. 2014. november – 2015. október

4, Kültelki és Mirelit vágányok korszerűsítése – a Szabadkikötő területén áthúzódó, a kikötő területére történő vasúti beközlekedést, illetve a területen belüli vasúti közlekedést biztosító vágányrendszer fő vonalának átépítése, korszerűsítése valósul meg. 2014. november – 2015. október

5, Kis nyílt rakodó és a II. számú medence észak-nyugati sarkának úthálózat fejlesztése – új, hajórakodásra alkalmas terület kialakítása a II. számú kereskedelmi medence mellett, partfal megerősítés, vasúti vágányok, térburkolat, megközelítő út kiépítésével. 2014. november – 2015. október

6, Gabonatárházi vágányok korszerűsítése – A Gabonatárház környezetében található vágányok korszerűsítése, új rakodófelület építéssel, a hatékonyabb kiszolgálás érdekében. 2014. november – 2015. május

7, Nyíltrakodói vágányok korszerűsítése – A Nyíltrakodó területén kiszolgálást biztosító vágányok, valamint térburkolat korszerűsítése. 2015. május – 2015. szeptember

8, IV. számú teherparkoló kialakítása – A jelenleg burkolat nélküli terület beton térburkolatot kap, így a tehergépjárművek biztonságosabban, hatékonyabban használhatják majd. Az új burkolat nagyobb terület egyidejű használatát teszi lehetővé, rendezettebb módon. 2014. november – 2015. április

9, 5. számú kihúzóvágány térvilágítása – A meglévő vágány mellett új térvilágítási hálózat kiépítése. 2015. február – 2015. május

KIOP-2.2.2

KIOP-2.2.2-2-2007-10-0002/1

A projekt keretében (2007-2008) megvalósult RO-RO terminál korszerűsítésével a kikötő alkalmassá vált hajón érkező személygépjárművek és tehergépjármű szerelvények fogadására. A fejlesztés célja a kombinált áruszállítás elősegítése és ezáltal a közutak és a környezet terhelésének csökkentése.

KIOP-2.2.2

KIOP-2.2.2-2-2007-10-0001/1

A projekt keretében (2007-2008) új függőleges és rézsűs partfal, új partfali vágány és kapacitást növelő vasúti pálya épült meg mederkotrással együtt. Az új partfalak lehetővé teszik a kikötőben a folyamatos hajófogadást a nagyobb merülésű hajók esetében is, valamint hajók teleltetését, vízen elvégezhető javítások kivitelezését.

DE MINIMIS

BEFEJEZŐDŐTT A CSEPELI KIKÖTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT. PROJEKTJE A BUDAPESTI SZABADKIKÖTŐBEN

Az 58,54 millió forint európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében a Csepeli Kikötőben partfal helyreállítására, valamint ponton építésére került sor.

A projekt célja a Magyarországon történő áruszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése volt a közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén.

A KÖZOP-4.6.0-14-2014 „Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében 2014 decembere és 2015 júniusa között összesen 58.540.350 forint támogatás segítségével történt a fejlesztés a kikötőben.

A beruházás magában foglalta az úgynevezett Nyíltrakodó partfal helyreállítását, mely a 2000-es évek rekord árvizei során rongálódott, valamint hogy a kikötői hajós forgalom számára biztonságos, mobil kilépési pont biztosítását a régi, már nem felújítható ponton helyett. Az 1800 m2 partfal helyreállítására 2015 januárjában sor került, ezt követően a ponton építése júniusban valósult meg.