Európai Uniós projektek

A TalkNET projekt a fenntartható közlekedés előmozdításáért jött létre. Elnevezése bár az angol Transport And Logistics Stakeholders Network kezdőbetűiből áll össze, a betűszó mégis a párbeszéd lényegét sugallja, amely elengedhetetlen a közlekedés szereplői között a hatékony együttműködéshez. Az összesen 15 projekttagot számláló kezdeményezés a piaci szereplők közti koordináció fejlesztésére fókuszál annak érdekében, hogy elősegítse kikötők/szárazföldi terminálok és a fuvarozók közti integrációt, és erősítse a hatékony és fenntartható multimodális logisztikai csomópontokat. A projekt időtartama alatt a multimodális csomópontok hatékonysága és kapcsolatai, valamint az ökoinnovatív megoldások kerülnek górcső alá. A projekt az áruszállítás versenyképességének javítására szolgál, támogatja a terminálirányítás hatékonyságába, új intermodális szolgáltatásokba, az utolsó mérföld kapcsolatokba, alternatív üzemanyagok alkalmazásába és energiahatékony megoldásokba történő beruházásokat. A megközelítés innovatív, a létező infrastruktúrák optimalizálására fókuszál, nem tervez újakat, és a közös megoldások kidolgozását az árufuvarozás szereplőivel szoros együttműködésben valósítja meg.

A projekt időtartama 2017 júniusától számított 36 hónap.

Három szakmai munkacsomag

A felmerülő feladatokat a projekt három éve alatt évenkénti ütemben végzik el a projekttagok, minden munkacsomag koordinált és hatékony végrehajtásáért egy megválasztott projekttag a felelős.

Az első feladat a terminálok és kikötők elemzése, azok fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. A projektcsoporton belül az olasz Consorzio ZAILOG munkatársai felelősek a feladat végrehajtásáért. A feladat végrehajtása során főbb fókuszpontok:

 1. a fő közlekedési hálózatokhoz, különösen a TEN-T törzshálózathoz és átfogó hálózathoz való kapcsolódások,
 2. a terminál operatív és logisztikai irányítási rendszere,
 3. egy speciális, regionális szintű SWOT analízisen keresztül a partnerek értékelik mind belső, mind külső folyamataikat annak érdekében, hogy meghatározzák a szükségleteket, kihívásokat, valamint tökéletesítsék eljárásaikat. A projekt szintjén meghatározott közös módszertan alapján az elemzések 3 témakört érintenek:
 4. a multimodális csomópontok utolsó mérföld kapcsolatai, fókuszálva a multimodális csomópont hatékonyságára, a csomópont operatív kapacitásának határát jelentő szűk keresztmetszetek feloldására (infrastruktúra),
 5. a multimodális terminálok hatékonysága és optimalizálása (management),
 6. a multimodális szolgáltatások értékelése (szolgáltatások).

második munkacsomag felelős partnere a lengyel Codognotto Poland szállítmányozó és logisztikai vállalat.

A logisztikai csomópontokat és kikötőket gyakran jellemzi a régi technológiák alkalmazása, melyek nincsenek összhangban a standardokkal, és többek között rossz környezeti hatásokhoz vezetnek. A modernizáció hiánya a magas tőkeszükségletnek és a hosszú megtérülési időnek köszönhető. Az utóbbi években mindössze néhány befektetés és konkrét eredmény született. A második munkacsomag kidolgozása lehetőséget ad a logisztikai csomópontok és a kulcsszereplők számára, hogy tökéletesítsék “zöld” tervüket. Célja, hogy jobban megbecsülje és kiértékelje az alternatív üzemanyagok (elektromos, LNG/CNG, hybrid) alkalmazásához szükséges befektetéseket, és jobban definiálja az energiafogyasztás csökkentését és az innovációk bemutatását célzó terveket. A projekt szintjén meghatározott közös módszertan alapján először SWOT analízis készül az ökoinnovációs megoldásokhoz kapcsolódó 3 témakört érintően:

 1. alternatív üzemanyagok alkalmazása,
 2. energiahatékony megoldások a csomópontok közötti közlekedés során,
 3. a képzési szükségletek elemzése és a képzési folyamat meghatározása.

Az első két munkacsomagban a BSZL a kikötőre vonatkozó vizsgálatokat készíttet el, melyek célja új megoldások alkalmazása a kikötői logisztikában és a városi területek ellátási láncában.

harmadik modul magyar koordinációban zajlik, a Budapesti Szabadkikötő Zrt. vezetésével. Az első két munkacsomag kutatásai szerint kidolgozott javaslatok alapján a logisztikához kapcsolódó, változatos célú un. pilot projektek valósulnak meg a munkacsomagban, a BSZL esetében az LNG kikötői tárolására/felhasználására koncentrálva.

Project co-funded by the European Union

A projekt az INTERREG CENTRAL Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

Az áruszállítási tevékenységek, szereplők koordinációjának fejlesztése

 

A projekt háttere, indokoltsága:

A Kelet/Kelet-Mediterrán folyosó (OEM Corridor), melynek Rostock-Budapest közötti szakasza a projekt beavatkozási területe, összeköti Közép-, és Dél-Kelet Európát. A Drezda – Prága szakasz egyre nagyobb túlterheltsége, valamint az alternatív, a bécsi csomóponton keresztül haladó TEN-T folyosók korlátozott kapacitása miatt az OEM folyosó mentén található területeken a hatékony árufuvarozás multimodális hozzáférhetőségét regionális különbségek jellemzik. Ezen okok miatt szükségessé vált a közlekedési folyosó kibővítése egy új vasútvonallal, mely a német tengeri kikötők és különböző végállomások közötti összeköttetést javítja, különös tekintettel Csehországra, Magyarországra és Szlovákiára. A projekt célja a hatékony, környezetbarát áruszállítás megkönnyítése az OEM folyosó Rostock-Budapest közötti szakaszán.

A projekt időtartama: 2019. 04.01. – 2022.03.31.

A projekt várható eredményei:

A multimodális, környezetbarát árufuvarozásba való infrastrukturális befektetés előnyeinek kihasználása érdekében Szászország együttműködést kezdeményezett német, cseh, szlovák, illetve magyar partnerekkel. Az együttműködés során létrejövő stratégiák és akciótervek, valamint az úgy nevezettKorridor kihasználtsági tervek (CorridorCapitalisationPlans) segítenek a regionális fejlesztés és logisztika új lehetőségeinek kiaknázásában, valamint a környezeti hatások enyhítésében az energiacsökkentés támogatása, valamint a környezetbarát szállítási módok népszerűsítése révén. Továbbá, az új vasútvonal által tovább erősödhet a Szászország, Usti régió és Prága közötti kapcsolat. A multimodális logisztikai pontok és közlekedési szolgáltatások működési követelményei tekintetében a kidolgozott tervek minden TEN-T törzshálózati folyosó esetén hozzáadott értéket képviselnek. A meglévő infrastruktúra minőségének és kihasználásának javítása érdekében tett lépések hozzájárulnak egy fenntarthatóbb árufuvarozás létrejöttéhez. Az intermodális csomópontok és belvízi kikötők közötti összeköttetés javítása, valamint új intermodális szolgáltatások feltérképezése kézzelfogható előnyöket jelentenek egy hatékonyabb árufuvarozás kialakításához. A közlekedés és területfejlesztés területén érvényes politika jobb összehangolása, valamint a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználása a fenntartató fejlődés irányába fogja elmozdítani a szektort, és hozzájárul a Közép-Európai városok és régiók élhetőbbé tételéhez.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html

Az applikáció letöltése iOS eszközre

Az applikáció letöltése Android eszközre

Vagy az alábbi QR-kód beolvasásával

Az applikáció letöltése iOS eszközre

Az applikáció letöltése Android eszközre

Applikációnkra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot az oldalunkon itt tudja megtekinteni.

Project címe: IntermodalGreenAlliance – Fostering Nodes

Rövid projektcím: InterGreen-Nodes

Keretprogram: InterregCentral Europe

Projekt végrehajtásának időtartam: 01.04.2019 – 31.03.2022

A projekt célja: 

Az intermodális terminálok – közöttük az áruforgalmi kikötők – közvetlen környezetükkel együtt nélkülözhetetlen elemei az intermodális teherszállításnak Európában. Ezek a csomópontok gyakran nehezen birkóznak meg a teherszállítás gyors ütemben növekvő mértékével kapacitáshiány és tervezési nehézségek miatt, további az egyes szállítási módok különböző mértékben, de terhelik a csomópontok közvetlen környezetét is.

Az InterGreen-Nodes projekt célja a teherszállításban résztvevők közötti koordináció fejlesztése a piaci igények, az EU ajánlások és a területi tervezés irányvonalai mentén.

A partnerek harmonizálják a területi tervezési módszereket és fejlesztik az intermodális terminál belső folyamatait, figyelembe véve a terminálok közvetlen környezeti igényeit is. Ez lehetővé teszi, hogy jobban tudjanak alkalmazkodni a jövőbeni megnövekedett áruszállítási igényekhez, valamint a terminál folyamatait környezetkímélőbb módon tudják működtetni.

A projektben részt vevő partnerek:

 1. TechnischeHochschuleWildau (D) – Vezető Partner
 2. GemeinsameLandesplanung Berlin-Brandenburg (D)
 3. UnioneRegionaleCamere Di CommercioIndustriaArtigianato E Agricoltura Del Veneto (ITA)
 4. Berliner Hafen- und LagerhausgesellschaftmbH. (D)
 5. Rostock Port GmbH (D)
 6. MinisteriumfürEnergie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern (D)
 7. Autorità di SistemaPortuale del MareAdriaticoSettentrionale (ITA)
 8. Interporto Bologna (ITA)
 9. ITL Bologna (ITA)
 10. Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (HUN)
 11. Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (HUN)
 12. KTI – Közlekedéstudományi Intézet (HUN)
 13. Luka Koper, pristaniski in logisticnisistem, d.d. (SLO)

A projekt költségvetése:

2.321.950,80 euró teljes projektköltségvetés, ebből 1.880.329,68 euró ERFA támogatás

Projekt honlap: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/InterGreen-Nodes.html

Program honlap: http://www.interreg-central.eu


Project co-fundedbythe European Union

A projekt az INTERREG CENTRAL Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 
 

TÁJÉKOZTATÁS

A BSZL Zrt. beszerzési eljárást tervez indítani az Interreg CENTRAL EUROPE által támogatott CE-1444 Intergreen-Nodes projekt workshop feladatainak ellátására.

A pályázathoz szükséges referencia: 2 db workshop szervezési referencia az elmúlt 5 évben.

Kérjük, hogy előzetes érdeklődését jelezze számunkra az e.aranyi@bszl.hu-n címen 2022. április 11-ig.

 1. április 6.